Kemik Sağlığı

Ana sayfa » Bilimsel Çalışmalar » Kemik Sağlığı
Kemik Sağlığı2019-02-15T16:40:37+03:00

Kemik Sağlığında Kolajen Etkisi

Sağlıklı yaşlanmak için kemik sağlığının korunması çok önemlidir. Vücudun en sert dokusu olan kemikler zamanla sağlamlığını kaybederek, çeşitli kemik hastalıklarının ortaya çıkmasına sebep olabilir. Kemik hastalıkların en başında ise osteoporoz yani bilinen adıyla kemik erimesi yer alıyor.

Osteoporoz özellikle kadınlarda menopoz sonrası dönemde, kemik yoğunluğunun azalmasına yol açan ve yaygın görülen bir hastalıktır. Osteoporoz, kemiklerin kırılmaya karşı gösterdiği direncin azalmasına sebep olur.[1,2]

Kolajen ve Kemik Sağlığı İlişkisi

Kemik yapısında %50-70 oranında mineral, %20-40 arasında organik madde bulunur. Bu organik maddeler %85-90 oranında TİP 1 kolajenden meydana gelir. [3]

Mineral maddeler kemiklere sertlik kazandırırken, kolajen ise minerallerin bir arada durmasını sağlar. Kolajen kemiğe gelen darbeleri emerek kemiklere esneklik kazandırır. Bu nedenle kolajen yapısında meydana gelebilecek olan değişimler, kemiklerin mekanik özelliklerini etkileyerek kırılma hassasiyetlerini arttırabilir.[4]

Kolajen Peptidler Kemikleri Güçlendirir

Kolajen peptidler üzerinde yapılan in vitro ve in vivo birçok çalışma, beslenme yoluyla vücuda alınan kolajen peptidlerin, kemik metabolizması üzerinde olumlu etkileri olduğunu, hayvan ve insan kültürlerinde osteoblastların (kemiklerde kolajen üretiminden sorumlu hücreler) çoğalmasını ve kolajen üretimini arttırdığını ortaya koymuştur. [1,5,6,7]

Kolajen peptidlerin, kalsiyum eksikliği sorunu yaşayan yaşlı bireylerde de olumlu etki etmesi beklenmektedir. Kalsiyum eksikliği yaşayan hayvanlar üzerinde yapılan çalışmada yüksek dozda kolajen peptid verilmesi sonucunda 8 hafta sonra kemikteki mineral madde yoğunluğu önemli ölçüde artış göstermiştir.[8]

Deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalar, kolajen peptidlerin, osteoblastlar aracılığıyla osteogenezis aktivitesini uyararak, kemik mineral yoğunluğu üzerinde yararlı etkileri olabileceğini ortaya koyuyor. Bulgular, menopoz sonrası dönemde düşük mineral yoğunluğuna sahip kadınlar gibi ileri yaştaki bireylerde kolajen peptidlerin kemik sağlığını destekleyebileceğini gösteriyor. [1,6,9]

Kolajen Peptidler Kemik Sağlığını Destekler

Oral yolla alınan kolajen peptidlerin hasarlı bölgedeki osteoblastların sayısını arttırdığı, granülleşmiş doku miktarını çoğalttığı, bu sayede tibia adı verilen kemiklerdeki kortikal bozulmaların iyileşmesinde olumlu etkileri olduğu gözlenmiştir.[10]

İspanya’da yapılan klinik çalışmada, kolajen peptid ile kalsiyumun birlikte alınmasının prepubertal dönemdeki çocuklar üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda 4 ay süreyle günlük 4,25 g kolajen alımının, büyüme ve gelişme çağının kritik döneminde kemik gelişimi üzerinde olumlu etkileri olabileceği sonucuna varılmıştır. [11]

24 hafta boyunca, günde 10 g kolajen peptid tüketmenin özellikle menopoz sonrası osteoporoz tedavisinde sıklıkla kullanılan kalsitonin hormonunun etkisini arttırdığı ve etki süresini uzattığı gözlenmiştir. [12]

REFERANSLAR

[1] Kim HK, Kim MG, Leem KH. Osteogenic Activity of Collagen Peptide via ERK/MAPK Pathway Mediated Boosting of Collagen Synthesis and Its Therapeutic Efficacy in Osteoporotic Bone by Back-Scattered Electron Imaging and Microarchitecture Analysis. Molecules, 18; 2013. p. 15474-89

[2] Guillerminet F, Beaupied H, Fabien-Soulé V, Tomé D, Benhamou CL, Roux C, Blais A. Hydrolyzed collagen improves bone metabolism and biomechanical parameters in ovariectomized mice: An in vitro and in vivo study. Elsevier, Bone 46; 2010. p. 827–34.

[3] Clarke, B. (2008). Normal Bone Anatomy and Physiology. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, Vol. 3, Suppl. 3, S131–S139.

[4] Viguet-Carrin, S., Garnero, P. and Delmas, P.D. (2006). The role of collagen in bone strength. Osteoporosis International, Vol. 17, Iss. 3, 319-336.

[5] Leem, K.H., Lee, S., Jang, A. and Kim, H.K. (2013). Porcine skin gelatin hydrolysate promotes longitudinal bone growth in adolescent rats. Journal of Medicinal Food, Vol. 16, Iss. 5, 447-453.

[6] Kim, H.K., Kim, M.G. and Leem, K.H. (2014). Collagen hydrolysates increased osteogenic gene expressions via a MAPK signaling pathway in MG-63 human osteoblasts. Food & Function, Vol. 5, Iss. 3, 573-578.

[7] JunLi Liu, Bing Zhang, ShuJun Song, Ming Ma, ShaoYan Si, YiHu Wang, BingXin Xu, Kai Feng, JiGong Wu and YanChuan Guo. (2014). Bovine collagen peptides compounds promote the proliferation and differentiation of MC3T3-E1 pre-osteoblasts, Vol.9, Iss. 6, 1-6.

[8] Wu, J., Fujioka, M., Sugimoto, K., Mu, G. And Ishimi, Y. (2004). Assessment of the effectiveness of oral administration of collagen peptide on bone metabolism in growing and mature rats. Journal of Bone and Mineral Metabolism, Vol. 22, 547-553.

[9] Almeida Jackix, E.de, Cúneo, F., Amaya-Farfan, J., Vieira de Assunção, J. and Diego Quintaes, K. (2010). A food supplement of hydrolyzed collagen improves compositional and biodynamic characteristics of vertebrae in ovariectomized rats. Journal of Medicinal Food, Vol. 13, Iss. 6, 1-6.

[10] Hata, S., Hayakawa, T., Okada, H., Hayashi, K., Akimoto, Y. and Yamamoto, H. (2008). Effect of oral administration of high advanced-collagen tripeptide (HACP) on bone healing process in rat. Journal of Hard Tissue Biology, Vol. 17, Iss. 1, 17-22.

[11] Martin-Bautista, E., Martin-Matillas, M., Martin-Lagos, J.A., Miranda-Leon, M.T., Muñoz-Torres, M., Ruiz-Requena, E., Rivero, M., Quer, J., Puigdueta, I., and Campoy, C. (2011). A nutritional intervention study with hydrolyzed collagen in pre-pubertal spanish children: influence on bone modeling biomarkers. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, Vol. 24, Iss. 3-4,147-153.

[12] Adam, M., Spacek, P., Hulejova, H., Galianova, A. and Blahos, J. (1996). Postmenopausal osteoporosis. Treatment with calcitonin and a diet rich in collagen peptides. Casopis Lékaru Ceských, Vol. 135, Iss. 3, 74-78.